Tečaj 3. kategorije: Zbrinjavanje kroničnih rana

Danas 11.10.2022. godine, u organizaciji Udruge medicinskih sestara i medicinskih tehničara zdravstvene njege u kući (UZNJUK-i) održan je Tečaj 3. kategorije čija je tema bila zbrinjavanje kroničnih rana. Nakon uvodnog, ali detaljnog izlaganja tajnice UZNJUK-i Kristina Krznaric (izuzetno kvalitetno i konstruktivno) uslijedio je prikaz slučaja s terena kolegice Ivane iz patronažne službe te radionica kroz koju je prikazan postupak debridmana rana, uzimanja uzoraka – brisevi rana te primjena kompresivne terapije u suradnji i međusobnoj nadopuni kolegica Vlatke i Matee. Poseban dodatan naglasak stavljen je na važnost nutritivne prehrane kod zbrinjavanja kroničnih rana.
Zahvaljujemo svim kolegama i kolegicama koje su prepoznale vrijednost i potrebu prisustvovanja na današnjem tečaju te vjerujemo da ćemo se vidjeti uskoro na novoj dodatnoj (već u pripremi) edukaciji.
Zahvaljujemo i kolegici Suza Valenčak – predsjednici Hrvatske udruge patronažnih sestara na podršci u radu UZNJUK-i te se radujemo na daljnjoj suradnji između naših udruga i djelatnosti koje su međusobno povezane i bez čijeg međusobnog suporta i uvažavanja ne bismo mogli osigurati potrebnu razinu kvalitetne i kontinuirane zdravstvene skrbi potrebitim bolesnicima.
Hvala Veleučilištu Baltazar iz Zaprešića na osiguranom prostoru i hvala svima koji su današnju edukaciju podržali; dolaskom, predavanjima i potrebnim materijalima za kvalitetnu prezentaciju.