O NAMA

Udruga medicinskih sestara i medicinskih tehničara zdravstvene njege u kući (UZNJUK) osnovana je 02.06.2022. godine.

Ciljevi Udruge su:

zaštita i promicanje prava i stručnih interesa svojih članova/ica, poticanje, razvoj i unapređenje djelatnosti zdravstvene njege u kući, briga za savjetodavnu i pravnu pomoć članovima, suradnja s Ministarstvom zdravstva, Hrvatskom komorom medicinskih sestara, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo te s drugim udrugama medicinskih sestara i medicinskih tehničara i drugim institucijama povezanim s radom medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području zaštite zdravlja.

Vizija

Udruge medicinskih sestara i medicinskih tehničara zdravstvene njege u kući (UZNJUK) je postati prepoznat kvalitetan partner temeljem stečenih kompetencija, iskustva i postignutih rezultata članstva pri nadležnim institucijama partnerima u svrhu mogućnosti ostvarenja daljnjeg razvoja i napretka kroz kreiranje razvojnih politika u zdravstvenom sustavu, stvarati i razvijati nove modele dodatnih usavršavanja odnosno edukacija za medicinske sestre i medicinske tehničare zdravstvene njege u kući, promicati sestrinstvo kroz djelatnost zdravstvene njege u kući te kontinuirano raditi na stvaranju potrebnih uvjeta za provođenjem kvalitetne zdravstvene njege sukladno postojećim i važećim standardima profesije i stvaranju novih standarda.

Misija

Udruge medicinskih sestara i medicinskih tehničara zdravstvene njege u kući (UZNJUK) je zadovoljstvo medicinskih sestara i medicinskih tehničara zdravstvene njege u kući kroz ostvarenje, zaštitu i promicanje njihovih prava i interesa te zadovoljstvo razvojem i unapređenjem djelatnosti zdravstvene njege u kući.

Upravni odbor

Povjerenstvo za stručna pitanja i usavršavanje:

Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrada: