POSTIGNUĆA

Marin Škrtić mag. med. techn.

Poštovanom kolegi Marin Skrtic, aktivnom članu Udruge medicinskih sestara i medicinskih tehničara zdravstvene njege u kući (UZNJUK) i zaposleniku Zdravstvene ustanove za njegu i rehabilitaciju Zorica čestitamo na uspješno obranjenom diplomskom radu i stečenom nazivu mag.med.techn.
Vjerujemo da će stečeno znanje aktivno primjenjivati u svakodnevnom radu te ga uspješno prenositi kroz ulogu mentora učenicima i učenicama srednje medicinske škole čiji je mentor.
Sretno dalje Marine…

Irena Josipović Barukčić bacc. med. techn.

Udruga medicinskih sestara i medicinskih tehničara zdravstvene njege u kući iznimno je ponosna na svaki ostvaren rezultat i uspjeh svake članice i člana UZNJUK.

Draga Irena Josipovic-Barukcic od srca još jednom najiskrenije čestitamo na bacc.med.techn. jer svatko tko ulaže vlastito vrijeme, financije i sve ostale resurse u izgradnju i nadogradnju vlastite osobnosti kroz dosljedan i kontinuiran rad zaslužuje svu podršku i radost ovoga svijeta.

Ponosni smo na tvoje rezultate.
Čestitke od srca…

Ana Trbović Lončar certifikat entrostomalnog terapeuta WCETA

Udruga Uznjuk od srca čestita kolegici i članici Ani Trbović Lončar na ostvarenom rezultatu. Djelatnost zdravstvene njege u kući među svojim profesionalcima sada ima i enterostomalnu terapeutkinju.
Nedostatak licenciranih medicinskih sestara koje se brinu za osobe sa stomom, ranom i inkontinencijom i koje su sveprisutne u evropskim razmjerima bio je razlog za pokretanje programa za stjecanje kompetencija medicinskih sestara iz područja enterostomalne terapije. Završetkom obrazovnog programa izrađenog prema smjernicama svjetskog udruženja enterostomalnih terapeuta, polaznici dobivaju certifikat enterostomalnog terapeuta priznatog od strane WCET-a (svjetsko vijeće enterostomalnih terapeuta) te su osposobljeni za pružanje pomoći i brigu o osobama sa stomom, ranom i inkontinencijom.
Program omogućuje ciljano obrazovanje medicinskih sestara iz područja zdravstvene njege stome, rane i inkontinencije. Program obrazovanja enterostomalnih terapeuta provodi se po smjernicama koje preporučuje WCET. Program ima svoju vrijednost jer omogućava prvostupnicama sestrinstva dobivanje dodatnih vještina i kompetencija iz područja enterostomalne terapije, inkontinencije i zdravstvene njege kronične i kirurške rane.
Diplomu, odnosno certifikat svjetske organizacije enterostomalnih terapeuta (WCET) primila je i Ana Trbović Lončar, prvostupnica sestrinstva iz Ustanove Cindrić.