Program 1. Međunarodnog znanstveno – stručnog kongresa

Program 1. Međunarodnog znanstveno – stručnog kongresa Udruge medicinskih sestara i medicinskih
tehničara Zdravstvene njege u kući možete pogledati klikom na link

UZNJUK PROGRAM OPATIJA

Tehnički organizator kongresa je agencija  Vivid Original d.o.o.

Kontakt osoba agencije je gosp. Goran Grbić, 098/1706 028, goran.grbic@vivid-original.com