Zahvala HNSS

  • Autor objave:
Veliko hvala HNSS na dijeljenju 2. Obavijesti i dijeljenju Uputa za pisanje sažetaka radova za naš kongres UZNJUKi i simpozij UFUZi…
Budući da su nam prvi sažetci počeli pristizati i obzirom na do sad iskazan interes kolega i kolegica za sudjelovanjem na ovom nama bitnom događanju, vjerujemo u uspješnost realizacije cjelokupnog projekta.
HVALA SVIMA na bezuvjetnoj podršci…