Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar

  • Autor objave:
Danas, 9.12.2022. predsjednica Udruga Uznjuk kao pozvani panelist sudjelovala je na okruglom stolu u okviru projekta “Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar” u Kulturnom i multimedijskom centru u Bjelovaru na temu Suradnjom do (medicinskog) razvoja i Kako do boljeg sustava palijativne skrbi.
Zahvaljujemo organizatiru na pozivu i na konstruktivan način održanoj panel raspravi.