1. Međunarodni kongres

Veliko je zadovoljstvo i ispunjenje u percipiranju zajedništva…
#snagajeuzajedništvu slogan je kojeg se u praktičnom djelovanju drže Udruga medicinskih sestara i medicinskih tehničara zdravstvene njege u kući (UZNJUK) i Udruga fizioterapeuta u zajednici (UFUZ) kroz organiziranje
1. Međunarodnog kongresa Udruge medicinskih sestara i medicinskih tehničara zdravstvene njege u kući s temom Unaprjeđenje sestrinske prakse kroz edukaciju, istraživanje i inovacije i
1. Simpozija fizioterapeuta u zajednici čija je tema Izazovi i postignuća fizioterapeuta u zajednici u Opatiji od 27.04. do 30.04.2023. godine.
U odličnom raspoloženju radujemo se razmjeni i nadogradnji postojećih znanja i prezentaciji inovacija u našim djelatnostima…